oureko WEB2018

  • Home
  • certifikace společnosti

Certifikace a oprávnění

Naše společnost vždy klade důraz na odbornost, školení a odpovědnost dodržování technologických postupů i systémů řízení společnosti.

CERtifikáty a oprávnění 

V níže uvedeném přehledu naleznete důležité certifikáty naší společnosti .

Proč Oúreko s.r.o.?

Podkladem pro založení společnosti bylo KNOW-HOW v oblasti oprav veškerého energetického zařízení a vysoká kvalifikace i odbornost specialistů. Pro zajištění dílenských oprav vlastní firma prostory v areálu ELE a je vybavena výborným technickým zázemím nejen pro dílenské práce, ale také kvalitními mobilními prostředky, umožňujícími provádět údržbu přímo v terénu bez zajištění energetických přípojek. Všichni zaměstnanci společnosti mají odpovědnost za uplatňování zásad bezpečné práce. Životní prostředí je považováno za jeden z prvořadých úkolů při pracovní činnosti a firma tak chrání zájmy společnosti i zákazníků.

Kontaktujte nás:

Oúreko s.r.o.

Kontakty