oureko WEB2018

Montáže Technologií

V současné době se podílíme na výstavbě NZ 660 MWe s nadkritickými parametry v Ledvicích. Našimi hlavními investory jsou Škoda Praha Invest s.r.o., SIGMA-ENERGO s.r.o., ECO-BUILDING Brno s.r.o., SES Tlmače, a.s., DITHERM a.s., G-Team a.s...a další. Na zmíněné stavbě se pohybujeme od samého prvopočátku přípravy staveniště, kdy probíhali demontáže původních technologií a přeložky potrubních tras až doposud. V tuto chvíli jsou na většině provozů dokončené montáže a věnujeme se hlavně individuálním zkouškám instalovaného zařízení. Při vlastní výstavbě jsme realizovali montáže technologie, ocelových konstrukcí a potrubních systémů hlavně v rámci následujících obchodních balíčků :

Obchodní balíčky:

  • OB 05 Napájení kotle
  • OB 10.1 Vnitřní hospodářství VEP
  • DPS 10.04 Provzdušňování sil popílku
  • OB 16 Čerpací stanice chladící vody
  • OB 82.1 Zakrytí zadní stěny bunkrovky