oureko WEB2018

Opravy

OÚREKO, společnost s ručením omezeným je soukromá, výhradně česká společnost. Vznikla privatizací údržby ČEZ a.s. Elektrárny Ledvice, pro kterou nadále zajišťuje práce strojního charakteru při opravách technologického zařízení

zajišťujeme tyto oblasti:

  • Tlakové systémy kotelen a příslušenství
  • Ocelové konstrukce
  • Potrubní rozvody a armatury, vč. svařování plastových potrubí
  • Technologie sváření a nedestruktivní zkoušky
  • Točivé stroje a motory
  • Plynová zařízení
  • Zařízení přípravy a dopravy uhelného prášku
  • zařízení chemické úpravy vody, vč. svařování plastů

Proč Oúreko s.r.o.?

Podkladem pro založení společnosti bylo KNOW-HOW v oblasti oprav veškerého energetického zařízení a vysoká kvalifikace i odbornost specialistů. Pro zajištění dílenských oprav vlastní firma prostory v areálu ELE a je vybavena výborným technickým zázemím nejen pro dílenské práce, ale také kvalitními mobilními prostředky, umožňujícími provádět opravy přímo v terénu bez zajištění energetických přípojek. Všichni zaměstnanci společnosti mají odpovědnost za uplatňování zásad bezpečné práce. Životní prostředí je považováno za jeden z prvořadých úkolů při pracovní činnosti a firma tak chrání zájmy společnosti i zákazníků.