oureko WEB2018

Svařování

Zajišťujeme svařování nelegovaných, středně i vysokolegovaných materiálů klasickými způsoby obalovanými elektrodami i plamenem, ale i v ochranných atmosférách AR, CO2 atd.

SVAŘOVÁNÍ VYHRAZENÝCH TLAKOVÝCH ZAŘÍZENÍ

DLE ČSN EN 287-1, ČSN EN 9606 -1 PRO MATERIÁLY SK. 1,2,4,5,6,7,8

 • Oprávnění ITI Ústí nad Labem:
 • č. 0519 / 5 / 98 / TZ - M, O - NA, NB
 • č. 0518 / 5 / 98 / TZ - M, O - K1
 • č. 0680 / 5 / 01 / TZ - V - K1,2,3,4
 • č. 0733 / 5 / 02 / TZ - V - NA, NB
 • Zajišťujeme svařování nelegovaných, středně i vysokolegovaných materiálů klasickými způsoby obalovanými elektrodami (111), plamenem (311), v ochranných plynech argonu (141), v ochranných plynech aktivních (135,136)i plamenem, ale i v ochranných atmosférách AR, CO2 atd. Firma disponuje svářeči s úředními zkouškami dle ČSN EN 287 - 1 pro materiály W01 - W11. Tepelné zpracování je nedílnou součástí dodávek.
 • Opravy, výměny a rekonstrukce parních, horkovodních a vzduchových tras, včetně výroby a dodávky rozdělovačů.
 • Výroba ohybů, dílů tlakových celků, komor VT a ST, včetně diagnostiky a tepelného zpracování
 • Montáže a opravy kompresorových stanic
 • Výroba a montáže tlakových i beztlakových ocelových nádrží
 • Svařování plastových potrubí PE a PP do průměru 160 mm technologií polyfúzní i sváření na tupo. Personál je vyškolený zkouškami Z - U/K, Z - U/V;
 • Výroba výměníkových stanic a rozvodů tepla
 • Montáže ústředního vytápění bytových jednotek

SVAŘOVÁNÍ VYHRAZENÝCH PLYNOVÝCH ZAŘÍZENÍ

 • Zajišťujeme svařování průmyslových plynovodů do tlaku 0,4 MPa
 • Svařování domovních plynovodů vč. RTP, připojování spotřebičů plynů s výkonem do 50 kw. Montáž a opravy průmyslových plynovodů a plynové kotelny. Firma disponuje pracovníky s osvědčením pro topné plyny, H2, O2 a CO2.
 • Montáže ST a NT plynových rozvodů
 • Výstavba a montáže plynových redukčních stanic
 • Výstavba plynových přípojek, montáže plynových kotlů a provádění revizí

OCELOVÉ KONSTRUKCE

Certifikát TUV SUD Czech s.r.o. dle ČSN EN 1090-2, v oblasti provádění ocelových konstrukcí do třídy provedení EXC 2

 • Výroba a montáž nosných konstrukcí, kotvení, uložení a závěsů potrubí
 • Výroba a montáž plošin a příhradovýh konstrukcí
 • Ocelové konstrukce montážích a ocelovýh hal
průmyslových plynovodů do tlaku 0,4 MPa