oureko WEB2018

Technologie svařování

Oprávnění pro stanovení optimálních technologických postupů montáží a oprav pracovníkem vyškoleným ve VÚZ Bratislava a APC Praha.

Nabízíme:

  • Provádění přechodových svarů  od nelegovaných po vysoce legované materiály FM 1 – FM 3, FM 3 – FM 5
  • Provádění tepelného zpracování žíhacím odporovým zařízením WELDOTHERM typ STE pro odstranění vnitřního pnutí i žíhání normalizační.
  • Realizace vizuálních kontrol svárů vlastním vyškoleným personálem dle požadavků standardu Std-201 APC:2011
  • Identifikace základních materiálů na bázi chemického složení a určení vhodných přídavných materiálů.
  • Provádění přechodových svarů tř. 11 + 15, 15 + 17, vč. tepelného zpracování
  • každá zakázka je doložena potřebnou svarovou nebo montážní dokumentací schválenou OTK
  • přezkoušení svářecího personálu z bezpečnosti práce při sváření dle ČSN 050600:01