oureko WEB2018

Údržba

Firma OÚREKO s.r.o. zajišťuje plánovanou ale i nahodilou údržbu zařízení ČEZ a.s. Elektrárny Ledvice, United Energy a.s., Teplárny trmice a.s. a také provozů společnosti Výroba a prodej tepla Příbram a.s.. Na základě dílčích smluvních vztahů zajišťujeme opravy strojního charakteru pro Povodí Ohř e s.p., a podílíme se na údržbě zařízení UNIPETROLU RPA s.r.o. při plánovaných odstávkách. Mezi naše další důležité investory pro které zajišťujeme nepřetržitou 24 Hodinovou pohotovostní službu patří Energetické opravny a.s., Škoda Power a.s.. a další. Společnost má zaveden systém managementu kvality dle ČSN EN ISO 9001:2009, systém environmentálního managementu podle ČSN EN 14 001:2005, systém managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podle ČSN OHSAS 18001:2008 

Důsledně využíváme zavedených posupů zejména při:

  • Výrobě, montážích a opravách tlakových zařízení v rozsahu parních a kapalinových kotlů 1 až 4 třídy  z materiálů sk. 1,2,4,5,6,7,8
  • Výrobě, montážích a opravě tlakových zařízení a rozsahu tlakových nádob stabilních skupiny A a B.
  • Montážích a opravách vyhrazených plynových zařízení.
  • Výrobě, montážích a opravách ocelovách konstrukcí v rozsahu Velkého průkazu způsobilost.i
  • Zpracování technologie svařování, tepelného zpracování i nedestruktivních zkoušek.
  • Výrobě, generálních opravách a montážích technologických celků v energetice.
  • Montážích, opravách a údržbě točivých strojů ( čerpadel a ventilátorů ).
  • Montážch, opravách a údržbě armatur.

Proč Oúreko s.r.o.?

Podkladem pro založení společnosti bylo KNOW-HOW v oblasti oprav veškerého energetického zařízení a vysoká kvalifikace i odbornost specialistů. Pro zajištění dílenských oprav vlastní firma prostory v areálu ELE a je vybavena výborným technickým zázemím nejen pro dílenské práce, ale také kvalitními mobilními prostředky, umožňujícími provádět údržbu přímo v terénu bez zajištění energetických přípojek. Všichni zaměstnanci společnosti mají odpovědnost za uplatňování zásad bezpečné práce. Životní prostředí je považováno za jeden z prvořadých úkolů při pracovní činnosti a firma tak chrání zájmy společnosti i zákazníků.