oureko WEB2018

Integrovaný manažerský systém

Společnost OÚREKO s.r.o. se specializuje na rekonstrukce technologických celků energetiky, teplárenského, chemického, vodohospodářského průmyslu, opravy, údržbu a servis důlních a těžebních strojů a zařízení a to včetně těžké strojírenské výroby pro tyto technologie a celky.

Vedení společnosti přijalo odpovědnost za neustálé zvyšování kvality dodávaných služeb a produktů s cílem maximálního uspokojení potřeb a očekávání stávajících i nových zákazníků a jako vyjádření svého postoje tímto vyhlašuje

POLITIKU KVALITY, ENVIROMENTÁLNÍHO MANAGEMENTU A SYSTÉMU MANAGEMENTU BEZPEČNOSTI PRÁCE

Na základě zkušeností z působení v oblasti opravárenství a servisní činnosti se zavazujeme v zájmu udržení a zlepšení své pozice v této oblasti a v souladu s firemní vizí dodržovat právní požadavky a jiné požadavky zainteresovaných stran, ke kterým se společnost zavázala a dodržovat následující strategické záměry:

ZÁKAZNÍK JE PRO NÁS HLAVNÍM ČLÁNKEM PODNIKÁNÍ, ZAVAZUJEME SE

  • udržovat a postupně zdokonalovat systematické zjišťování potřeb a očekávání zákazníků v oblasti opravárenství a servisní činnosti a vyhodnocováním získaných informací zjišťovat priority zákazníků v oblasti kvality, ochrany životního prostředí a bezpečnosti práce,
  • prohlubovat systém vzdělávání zaměstnanců na všech úrovních se zaměřením na zlepšování jejich odborných a profesních kvalit,
  • systémovým přístupem optimalizovat činnosti a tím i náklady a tak zabezpečovat zdroje pro rozvoj společnosti a konkurenceschopné ceny pro zákazníky,
  • neustále udržovat, rozvíjet a trvale zlepšovat systémy managementu kvality, enviromentálního managementu a systému managementu bezpečnosti práce v souladu s požadavky norem ISO 9001, 14001 a OHSAS 18001,
  • zvažovat všechna možná rizika a příležitosti pro splnění současných i budoucích požadavků zákazníka a zvýšení jeho spokojenosti,
  • neustále zlepšovat všechny činnosti v rámci realizovaných činností, péči o životní i pracovní prostředí, a pravidelně sledovat a vyhodnocovat soulad s právními požadavky realizovaných činností ve všech aspektech,
  • lidský život a zdraví jsou nenahraditelné hodnoty a proto se zavazujeme postupně snižovat rizikovost práce a usilovat o trvalé zlepšování stavu v oblasti ochrany zdraví zaměstnanců, požární ochrany a ochrany životního prostředí.

 

V Ledvicích, dne 01.11.2017                                       

Kontaktujte nás:

Oúreko s.r.o.

Kontakty