oureko WEB2018

Reference společnosti

Naším hlavním cílem je spokojenost zákazníka, kterého překvapíme přidanou hodnotou vycházející z dlouholetých zkušeností v oblasti energetiky. Víme, že spokojený zákazník je příležitostí dalšího rozvoje spolupráce, a proto se zaměřujeme na každý detail činnosti od zpracování cenové nabídky po odevzdání finálního díla.

některé z našich referencí

V přehledné tabulce naleznete přehled realizovaných zakázek společnosti Oúreko.

 • VODNÍ DÍLO- JEZ ČERNÝ MLÝN

  povodiohre

  Umístění projektu: v těsné blízkosti Elektrárny Tisová u Sokolova Lhůta
  realizace: od 12 / 2010 do 8 / 2011
  Jméno klienta: Povodí Ohře s.p., Bezručova 4219, 430 03 Chomutov
  Hlavní technické parametry díla: Kompletní hradící mechanismus, ocelové konstrukce vodního díla, poháněcí stanice
  Kontakt: p. Lejsek – technický dozor investora,tel. 606612599

   

 • ELE NZ 660MW - Elektrárna Ledvice, 418 48 Bílina

  cezUmístění projektu: Elektrárna Ledvice, 418 48 Bílina
  Lhůta realizace: od 1 / 2010 do 3 / 2010
  Jméno klienta: SES Tlače a.s., Továrenská 210, 935 28 Tlmače, Slovenská republika
  Rozsah díla: Kovové časti 21 804 kg a fošny 6 382kg.
  Celková plocha pro povrchové úpravy: 908 m2
  Hlavní technické parametry díla: Ocelové konstrukce v rozsahu 28186 Kg
  Kontakt: Ing. Ján Kiš - autsorcing, tel. +421366382923

  .

 • Zakrytí zadní stěny bunkrovky

  cez

  Umístění projektu: Elektrárna Ledvice, 418 48 Bílina
  Lhůta realizace: od 8.10. 2008 do 20.1. 2009
  Jméno klienta: Škoda Praha Invest s.r.o.
  Rozsah díla: Ocelová konstrukce pro ukotvení opláštění stěny, opláštění stěny od koty 9 na kotu + 42m, Stavební úpravy, Oplechování a napojení střechy
  Hlavní technické parametry díla: Ocelové konstrukce v rozsahu 25000 Kg, Opláštění v rozsahu 1 300 m2, Realizováno na lešení podepřeného z konzol
  Kontakt: Ing. Karel Pořádek, site manažer, tel. 725 486 075

   

 • Výroba , montáž a povrchové úpravy přístupových plošin pro kotle K1 až K10

  unitedenergy

  Umístění projektu: United Energy právní nástupce a.s., Teplárenská 2, Most Komořany 434 03
  Lhůta realizace: od 1.11. 2003 do 31.5. 2004
  Jméno klienta: United Energy a.s.
  Rozsah díla: Plošiny kotlů K1 až K 10 Hlavní technické parametry díla:
  Realizováno ve třech etapách, celková hmotnost ocelových konstrukcí: 60 000 Kg
  Kontakt: p. Pavel Prejza, - Hlavní inženýr údržby div. iEnergo, tel. 476 447 111, fax. 476 447 403

 • Technické úpravy

  integral

   Umístění projektu:Spolek pro chemickou a hutní výrobu a.s., Revoluční 1930/86, 400 32 Ústí nad Labem

  Lhůta realizace: r.2002, celkem 10 měsíců
  Jméno klienta: Integral Engineering Gesellshaft m.b.h.Grosse Neugasse 8, A – 1040 Wien
  Rozsah díla: Výroba a montáž Aktivního koksového Filtru a spalovací komory včetně opláštění
  Hlavní technické parametry díla: Hmotnost Aktivního koksového filtru : 21 500 Kg Opláštění a izolace v rozsahu: 400 m2
  Kontakt: p. Bernard Gschvindl, ++43(0) 2236/770/DW151

další Vybrané reference:

 • Výměna trubek a trubkových oblouků ložových výparníků kotle K4 v Uniterd Energy právní nástupce a.s., Komořany Průměr tr. : 89 x 12,5 mm Tlak : 7,2 MPa Teplota : 300 0C Termín realizace : 5 - 8 / 2007

 • Rekonstrukce parovodu teplárenství K3 v ČEZ a.s. – Elektrárna Ledvice Průměr tr. : 377 x 15 mm, 273 x 10 mm Tlak : 13,6 MPa Teplota : 535 0C Termín realizace : 1 / 2009

 • Rekonstrukce parovodu VTSK, K3 v ČEZ a.s. – Elektrárna Ledvice Průměr tr. : 245 x 36 mm Tlak : 13,6 MPa Teplota : 535 0C Termín realizace : 3 / 2009

 • Výměna trubek a trubkových oblouků ložových výparníků kotle K9 v Uniterd Energy právní nástupce a.s., Komořany Průměr tr. : 89 x 12,5 mm Tlak : 7,2 MPa Teplota : 300 0C Termín realizace : 3 - 4 / 2009

 • Montáž trubkových ohybů várnic K 11 v Mondi Štětí a.s. Tlak : 7,2 MPa Teplota : 360 0C Termín realizace : 4 / 2009.

 • Výměna trubek a trubkových oblouků ložových výparníků kotle K10 v Uniterd Energy a.s. Komořany Průměr tr. : 89 x 12,5 mm Tlak : 7,2 MPa Teplota : 300 0C Termín realizace : 4 - 5 / 2009.

 •    Výměna trubek a trubkových oblouků ložových výparníků kotle K8 v Uniterd Energy a.s., Komořany Průměr tr. : 89 x 12,5 mm Tlak : 7,2 MPa Teplota : 300 0C Termín realizace : 7 / 2009

 • Výměna trubek a trubkových oblouků ložových výparníků kotle K7 v Uniterd Energy a.s., Komořany Průměr tr. : 89 x 12,5 mm Tlak : 7,2 MPa Teplota : 300 0C Termín realizace : 7 / 2009

 • Montáž sacího a výtlačného potrubí pro EN v ČEZ a.s. – Elektrárna Tisová Průměr tr. : 219 x 28 mm Tlak : 18,7 MPa Teplota : 160 0C Termín realizace : 10 / 2008, 9 / 2009

 • Oprava havarijního stavu výparníku kotle K10 – Mondi Štětí a.s. Průměr tr. : 60,3 x 5 mm Tlak : 9,5 MPa Teplota : 540 0C Termín realizace : 12 / 2010

 • Oprava parovodu VTSK, K2 v ČEZ a.s. – Elektrárna Ledvice Průměr tr. : 245 x 36 mm Tlak : 13,6 MPa Teplota : 535 0C Termín realizace : 28.- 30.1. 2011

 • Rekonstrukce EKA roštového kotle K1 a K4 – Teplárna Trmice a.s.

 • Výměna ohybu parovodu a opravy svárů VTSK, K2 v ČEZ a.s. – Elektrárna Ledvice Průměr tr. : 245 x 36 mm Tlak : 13,6 MPa Teplota : 535 0C Termín realizace : 4 / 2012

Proč Oúreko s.r.o.?

Podkladem pro založení společnosti bylo KNOW-HOW v oblasti oprav veškerého energetického zařízení a vysoká kvalifikace i odbornost specialistů. Pro zajištění dílenských oprav vlastní firma prostory v areálu ELE a je vybavena výborným technickým zázemím nejen pro dílenské práce, ale také kvalitními mobilními prostředky, umožňujícími provádět údržbu přímo v terénu bez zajištění energetických přípojek. Všichni zaměstnanci společnosti mají odpovědnost za uplatňování zásad bezpečné práce. Životní prostředí je považováno za jeden z prvořadých úkolů při pracovní činnosti a firma tak chrání zájmy společnosti i zákazníků.

Kontaktujte nás:

Oúreko s.r.o.

Kontakty